چچ

چک های بانکی

بانک اقتصادنوین خدمات زیر را در رابطه با انواع مختلف چک‌های بانکی ارائه می‌نماید:

ارائه و پرداخت ایران چک

این نوع چک در کلیه بانک‌های دولتی به مبالغ و شکل واحدی چاپ و در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار می‌گیرد که مورد قبول کلیه بانک‌های دولتی است. در حال حاضر انواع ایران چک در بانک اقتصاد نوین 500 هزار ریالی و یک میلیون ریالی است.

صدور و پرداخت چک بانکی

چکی است که طبق درخواست مشتری (پس از تامین وجه) توسط بانک، به عهده خود بانک و با استفاده از رمز مخصوص صادر می‌شود. وجه چک بانکی در کلیه شعب بانک اقتصادنوین از طرف مشتری که در بالای چک قید می‌شود، قابل پرداخت می‌باشد. ضمنا وجه چک توسط بانک تضمین می‌شود.

صدور و پرداخت چک بین بانکی (رمزدار- تضمینی)

چکی است که طبق درخواست مشتری توسط یک بانک، به عهده یکی از شعب عضو "شبکه چک‌های بین بانکی" با استفاده از رمز صادر می‌شود. پرداخت نقدی وجه این نوع چک در مرحله اول مجاز نیست، ابتدا باید به یکی از حساب‌های معرفی شده از طرف مشتری واریز گردد و سپس پرداخت شود. این چک در وجه یک حساب و نزد یکی از شعب یک بانک صادر می‌شود.

قبول و پرداخت چک‌های مسافرتی و تضمینی سایر بانک‌ها

از مشتریان خوش حساب و مورد اعتماد توسط شعب بانک اقتصادنوین در کشور و واریز فوری وجه چک به حساب مشتری.

وصول چک‌های عادی سایر بانک‌ها

وصول چک‌های عادی سایر بانک‌ها توسط شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود.

قبول چک مدت‌دار به صورت امانی

پذیرش و نگهداری چک‌های موعد نرسیده سایر بانک‌ها به صورت امانی تا زمان سررسید به جهت وصول وجه چک به حساب مورد نظر مشتری.

آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
بانکداری اختصاصی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات