۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳۹۵
چچ
2KjZh+KAjNix2YjYstix2LPYp9mG2Yog2Ygg2KjZh9mK2YbZh+KAjNiz2KfYstmKINiz2LHZiNmK2LPigIzZh9in2Yog2LnZhdmE2YrYp9iq2Yog2KjYp9mG2YMg2KfZgtiq2LXYp9iv2YbZiNmK2YY=

به‌روزرسانی و بهینه‌سازی سرویس‌های عملیاتی بانک اقتصادنوین

به اطلاع مشتریان ارجمند می‌رساند به‌منظور به‌‌‌روزرسانی و بهینه‌‌سازی سرویس‌‌های عملیاتی، خدمات بانکداری الکترونیک بانک اقتصادنوین، از ساعت صفر بامداد روز جمعه مورخ 23 آبان‌ماه به مدت دو ساعت با اختلال احتمالی مواجه خواهد بود.

تمامی سرویس‌های الکترونیکی این بانک پس از به‌روزرسانی، به حالت عادی باز خواهد گشت.

آدرس کوتاه شده: