۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۹۱
چچ
2KzYp9io2KzYp9mK2Yog2LTYudio2Ycg2KfZhdmK2LHZg9io2YrYsSDYtNmK2LHYp9iyINio2KfZhtmDINin2YLYqti12KfYr9mG2YjZitmG

جابجایی شعبه امیرکبیر شیراز بانک اقتصادنوین

شعبه امیرکبیر شیراز بانک اقتصادنوین به محل شعبه عدالت این بانک منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، تمام سوابق، مستندات و پرونده‌های مشتریان شعبه امیرکبیر به شعبه عدالت (کد 2306) این بانک به نشانی، شیراز، بلوار عدالت، پاساژ مرسدس منتقل شد.
با توجه به یکپارچگی خدمات بانک اقتصادنوین در شعب سراسر کشور، جز برخی خدمات خاص، محدودیتی جهت دریافت خدمات بانکی و انتخاب شعبه برای مشتریان وجود ندارد و مشتریان می‌توانند بنابه دلخواه، شعبه جدید خود را انتخاب و خدمات مورد نظر را دریافت کنند.
مشتریان ارجمند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مرکز 24 ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین به شماره 48031000 – 021 تماس حاصل کنند.

آدرس کوتاه شده: