مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیرعامل
قائم مقام
حسابرس و بازرس قانونی
کمیته حسابرسی
کمیته تطبیق و شفاف سازی
کمیته عالی ریسک
کمیته جبران خدمات
شورای راهبری
هیئت عامل
معاونت فناوری اطلاعات
معاونت مالی و پشتیبانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی
معاونت کسب و کار
معاونت اعتبارات و بین الملل
مدیریت شرکت ها
مدیریت بازرسی
مدیریت توسعه سرمایه انسانی
مدیریت حقوقی
مدیریت مهندسی نرم افزار
مدیریت مهندسی زیرساخت
مدیریت مالی
مدیریت طرح و برنامه
مدیریت سازمان و توسعه سیستم ها
مدیریت شعب
مدیریت بانکداری اختصاصی
مدیریت بانکداری شرکتی
مدیریت اعتبارات
مدیریت بین الملل
معاون مدیر
معاون مدیر
معاون مدیر
اداره دبیرخانه هیئت مدیره
اداره حسابرسی داخلی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اداره تطبیق و شفاف سازی
اداره مدیریت ریسک
اداره روابط عمومی و تبلیغات
اداره حفاظت و انتظامات
اداره حوزه مدیریت
اداره بازرسی شعب و ستاد
اداره بازرسی شعب و رسیدگی به شکایات
اداره امور کارکنان و رفاه
اداره آموزش و توسعه منابع انسانی
اداره خدمات حقوقی و قراردادها
اداره دعاوی و اجرا
اداره توسعه نرم افزار
اداره پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری
اداره بانکداری مدرن
اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
اداره شبکه و ارتباطات
اداره مهندسی مراکز داده
اداره امنیت اطلاعات
اداره حسابداری مالی
اداره حسابداری شعب
اداره حسابداری مدیریت و کنترل و بودجه
اداره مدیریت نقدینگی
اداره خزانه
اداره پایاپای
اداره مبادلات الکترونیک
اداره پشتیبانی
اداره برنامه ریزی
اداره مدیریت اطلاعات و هوش تجاری
اداره مطالعات و تحقیقات بازار
اداره سازماندهی و مهندسی فرآیندها
اداره بهبود روش ها
اداره بانکداری اختصاصی
اداره اعتبارات
اداره نظارت و اطلاعات اعتباری
اداره پیگیری و وصول مطالبات
اداره عملیات ارزی
اداره خزانه داری و توسعه بین الملل
اداره حسابداری ارزی
سرپرستی مناطق تهران
سرپرستی استانها
شعب مستقل
دفاتر بانکداری شرکتی
مجمع عمومی
محمدعلی ایزدی
رئیس هیئت مدیره
علی امانی
نایب رئیس هیئت مدیره
غلامحسین احمدی
عضو هیئت مدیره
مرتضی معیری
عضو هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
عضو هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
مدیرعامل
مرتضی معیری
معاون مالی و پشتیبانی
محمد ربیع زاده
معاون کسب و کار
محمد صادقی
معاون فناوری اطلاعات
نیما محمدی
معاون اعتبارات و بین الملل
محمدعلی ایزدی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
نایب رئیس هیئت مدیره
علی امانی
عضو هیئت مدیره
غلامحسین احمدی
عضو هیئت مدیره
مرتضی معیری
عضو هیئت مدیره
محمد صادقی
معاون فناوری اطلاعات
مرتضی معیری
معاون مالی و پشتیبانی
...
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی
محمد ربیع زاده
معاون کسب و کار
نیما محمدی
معاون اعتبارات و بین الملل
معصومه ملاصالحی
مدیر شرکت ها
رضا ایرانی تبار
مدیر بازرسی
علی بدرقه
مدیر توسعه سرمایه انسانی
حسین شهابی
مدیر حقوقی
سحر هاشمی
مدیر مهندسی نرم افزار
محمد حق دادی
مدیر مهندسی زیرساخت
امین پوربهبهانی
مدیر مالی
پیام یاغلی
مدیر طرح و برنامه
احمد بهمنیار
مدیر سازمان و توسعه سیستمها
علی حسینی
مدیر شعب
...
مدیر بانکداری اختصاصی
...
مدیر بانکداری شرکتی
رضا بدر طالعی
مدیر اعتبارات
مجتبی حائری
مدیر بین الملل
فرزاد جعفری
معاون مدیریت شرکت ها
علی بهرامی
معاون مدیریت شعب
احسان باقری
معاون مدیریت بانکداری شرکتی
...
رئیس اداره دبیرخانه هیئت مدیره
پانیذ هاشمی
رئیس اداره حسابرسی داخلی
...
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
...
رئیس اداره تطبیق و شفاف سازی
شیوا کاظمی
رئیس اداره مدیریت ریسک
مجید بهرامی
رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات
جمال تاج‌الدین
رئیس اداره حفاظت و انتظامات
...
رئیس اداره حوزه مدیریت
علی قاسم دیزانی
رئیس اداره بازرسی شعب و ستاد
محمود جعفری پنجی
رئیس اداره بازرسی شعب و رسیدگی به شکایات
افسون اقبالی
رئیس اداره امور کارکنان و رفاه
غلامحسین مسلمانی نوش آبادی
رئیس اداره آموزش و توسعه منابع انسانی
مهدی تقوی
رئیس اداره خدمات حقوقی و قراردادها
اسدالله اکبری
رئیس اداره دعاوی و اجرا
مسعود نیکوفر
رئیس اداره توسعه نرم افزار
فرهاد محمدی
رئیس اداره پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری
...
رئیس اداره بانکداری مدرن
عمران نوبری کیغانی
رئیس اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
فرهاد فرجی
رئیس اداره شبکه و ارتباطات
محمد حق شناس
رئیس اداره مهندسی مراکز داده
محمد امین جودکی
رئیس اداره امنیت اطلاعات
فروزین تقوی نژاد
رئیس اداره حسابداری مالی
فریده حسین زاد
رئیس اداره حسابداری شعب
جواد نوری طلب
رئیس اداره حسابداری مدیریت و کنترل و بودجه
هومان فرهنگ
رئیس اداره مدیریت نقدینگی
علی وارث
رئیس اداره خزانه
سعید نورمحمدی
رئیس اداره پایاپای
سپیده امیری
رئیس اداره مبادلات الکترونیک
ابوالفضل سالم
رئیس اداره پشتیبانی
مصطفی سراج
رئیس اداره برنامه ریزی
محبوبه خواجوند
رئیس اداره مدیریت اطلاعات و هوش تجاری
داود شاهسونی
رئیس اداره مطالعات و تحقیقات بازار
مینا کروبی
رئیس اداره سازماندهی و مهندسی فرآیندها
حمیده احراری
رئیس اداره بهبود روش ها
...
رئیس اداره بانکداری اختصاصی
محمدحسن مبشری فرد
رئیس اداره اعتبارات
سید محسن کاظمی
رئیس اداره نظارت و اطلاعات اعتباری
سیدرضا موسوی
رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات
مجید شاکر
رئیس اداره عملیات ارزی
جعفر خان محمدی
رئیس اداره خزانه داری و توسعه بین الملل
سمیه متین
رئیس اداره حسابداری ارزی
‏محمدرضا فرجادیان
سرپرست شعب
منطقه مرکز تهران
‏اسماعیل آروبندی
سرپرست شعب
منطقه غرب تهران
...
سرپرست شعب
منطقه شرق تهران
‏سعید صالح ودادی
سرپرست شعب
منطقه شمال غربی ایرانی
رضا باقری
سرپرست شعب
منطقه شمال ایران
مجید مقدم
سرپرست شعب
منطقه شرق ایران
‏مسعود آذر
سرپرست شعب
منطقه مرکز ایران
مهرزاد نظری نیا
سرپرست شعب
منطقه جنوب ایران
فرید جلالی عزیزپور
سرپرست شعب
منطقه جنوب غربی ایران
بهزاد گندمکار
رئیس شعبه مستقل بلوار اسفندیار
...
رئیس شعبه مستقل کیش
اصغر طاهری هنجی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی میرداماد
‏محمد شهنازی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی نفت
‏آرش کاظمی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی گلشهر